Pipojme Vai firmu nebo domcnost k Internetu. Jeliko neprodvme pipojen
dnho poskytovatele, provdme nezvisl poradenstv a spolu s Vmi
vybereme pro Vs nejvhodnj pipojen k nejvtmu loiti
informac souasnosti - Internetu.

Pomoc Internetu meme napklad propojit V domc
pota s Va firemn st a pak mete napklad
dleit e-mail vydit pohodln z domova.

Samozejm zajistme potebn zazen,
provedeme odbornou instalaci
a zakolme Vs.

© KomIT.cz 2005 - 2023 | design: mylenka